pytanie zadane 4 listopada 2018 w Filmy i seriale przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 listopada 2018 przez użytkownika

Wśród rodzajów teatrów, działających na świecie można wyróżnić następujące jego rodzaje:

1. Teatr Absurdu - awangardowy kierunek we współczesny dramacie i teatrze, którego cechuje groteska, parodia i pesymistyczna wizja człowieka (w Polsce - S.Mrożek, T. Różewicz).

2. Teatr Alternatywny - ma charakter pozainstytucjonalny, który poszukuje nowe formy wyrazu. 

3. Teatr Epicki - ma za zadanie wywołanie u widza krytycznej refleksji społeczno-politycznej, gdzie ukazuje pewne rzeczy, procesy, zjawiska w sposób opisowy, przy użyciu środków inscenizacyjnych.

4. Teatr Faktu - przedstawia nurt reportażowo-dokumentalny zarówno w teatrze jak i w dramacie, gdzie przedstawia najważniejsze problemy polityczne współczesnego świata.

5. Teatr Lalek - postacie sceniczne są przedstawiane za pomocą lalek (marionetek, kukiełek, pacynki, jawajki, cienie); tego rodzaju spektakle przeznaczone są głównie dla dzieci.

6. Teatr Monumentalny - widowiska te mają rozbudowaną stronę inscenizacyjną, gdzie podejmuje się najważniejsze problemy filozoficzne.

7. Teatr Okrucieństwa - przedstawienia odwoływane są do rytuału atakującego widzów odwołaniami do najgłębszych lęków, namiętności i podświadomych skłonności.

8. Teatr Paniczny - teatr ten miał wywoływać u widza wstrząs, strach lub szok.

9. Teatr Ubogi - jest tu użyta maksymalna redukcja środków teatralnych i koncentracja na pracy aktora i jego relacji z widzem.

10. Teatr Uliczny - odgrywany jest na ulicach, placach, w plenerze, dzięki czemu zaciera się granica między aktorem a widzem.

11. Teatr Objazdowy - wędrowne zespoły artystyczne, które występują w mniejszych miejscowościach, w ośrodkach pozbawionych stałych scen. 

12. Teatr Ogródkowy - działają w sezonie letnim w większych miastach, gdzie znajdują się sceny letnie.

...