pytanie zadane 4 listopada 2018 w Filmy i seriale przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 listopada 2018 przez użytkownika

Istnieje wiele rodzajów teatrów, czyli miejsc gdzie wystawia się sztuki widowiskowe z udziałem aktorów. Cały wystawiany spektakl jest oglądany przez publiczność. Przedstawienie teatralne wystawia się na scenie, która początkowo jest zasłonięta czerwoną kurtyną

kurtyna w kinie

Jeśli chodzi o poszczególne rodzaje teatrów działających na świecie to można wyróżnić następujące:

1. Teatr Absurdu
Awangardowy kierunek we współczesnym dramacie i teatrze, którego cechuje groteska, parodia i pesymistyczna wizja człowieka. Jest w nim przedstawiona wizja godzenia ze sobą sprzeczności, a także sztuczność, teatralność oraz motywy snu i masek. 
W Polsce przestawienia w tego rodzaju teatrze wystawiali m.in.: 
- S. Mrożek "Wdowy", "Tango" (poniżej),
- T. Różewicz "Kartoteka",
- W. Gombrowicz "Iwona, księżniczka Burgunda"

2. Teatr Alternatywny
Inaczej teatr awangardowy, eksperymentalny, otwarty, niezależny, offowy, studyjny. Ma on charakter pozainstytucjonalny, który poszukuje nowych form wyrazu, nowych form pracy oraz relacji między aktorem a publiką. 

3. Teatr Epicki
Ma za zadanie wywołanie u widza krytycznej refleksji społeczno-politycznej. Ukazuje on pewne rzeczy, procesy, zjawiska w sposób opisowy, przy użyciu środków inscenizacyjnych.

4. Teatr Faktu
Przedstawia on nurt reportażowo-dokumentalny zarówno w teatrze, jak i w dramacie, gdzie przedstawia najważniejsze problemy polityczne współczesnego świata. często jest on przedstawiany jako śledztwo lub rozprawa sądowa. Publiczność jest przedstawiana czasami jako obserwatorzy procesu. Twórcą teatru politycznego był Erwin Piscator.|
W Polsce najbardziej znanym teatrem faktu jest przedstawienie Jerzego Antczaka "Epilog norymberski".

5. Teatr Lalek, Teatr Lalkowy
To teatr, w którym postacie sceniczne są przedstawiane za pomocą lalek (marionetek, kukiełek, pacynki, jawajki, cienie). Tego rodzaju spektakle przeznaczone są głównie dla dzieci.
wycinany świat

6. Teatr Monumentalny
Inaczej nazywany Teatrem Ogromnym. Widowiska te mają rozbudowaną stronę inscenizacyjną, gdzie podejmuje się najważniejsze problemy filozoficzne. Tego typu teatr powstał z myśli Adama Mickiewicza "Teatr mój widzę ogromny, Wielkie powietrzne przestrzenie" i jego zdaniem miał docierać do wszystkich warstw społecznych, do widowni masowej. Repertuar jego miał być przemyślany i ambitny. 
Przykłady spektaklów teatru monumentalnego to m.in.: "Dziady", "Nie-Boska komedia", "Odprawa posłów greckich". 

7. Teatr Okrucieństwa
Przedstawienia odwoływane są do rytuału atakującego widzów odwołaniami do ich najgłębszych lęków, namiętności i podświadomych skłonności. Spektakl w tym teatrze ma poruszyć emocjonalnie widza. 

8. Teatr Ubogi
Jest tu użyta maksymalna redukcja środków teatralnych i koncentracja na pracy aktora i jego relacji z widzem. Nie znajdziemy w nich efektów specjalnych, ani nawet dekoracji czy rekwizytów. Jako pierwszy stworzył go Jerzy Grotowski. 

10. Teatr Uliczny
Odgrywany jest on na ulicach, placach, w plenerze, dzięki czemu zaciera się granica między aktorem a widzem.

11. Teatr Objazdowy
Są to najczęściej wędrowne zespoły artystyczne, które występują w mniejszych miejscowościach, w ośrodkach pozbawionych stałych scen. Często takie teatry przyjeżdżają np. do szkół lub przedszkoli. 

12. Teatr Ogródkowy
Tego typu teatry działają w sezonie letnim w większych miastach, gdzie znajdują się sceny letnie. Czasem sceny te mieszczą się w parkach czy ogródkach miejskich, stąd ich nazwa. 

...