pytanie zadane 4 listopada 2018 w Historia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 listopada 2018 przez użytkownika

8 października 1989 r. - pierwszy udział polskich parlamentarzystów w obradach Zgromadzenia Północnoatlantyckiego

9 sierpnia 1990 r. - nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i NATO

20 grudnia 1991 r. - pierwsze posiedzenie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy (NACC), w którym brało udział 9 państwa środkowoeuropejskich (w tym Polska) i NATO

25 sierpnia 1993 r. - wizyta w Warszawie prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, podczas której zgodził się on, że Polska może ubiegać się o członkostwo w NATO, zgodę wycofał we wrześniu 1993 r.

10-11 stycznia 1994 r. - oficjalne przyjęcie programu Partnerstwo dla Pokoju przez wszystkie państwa członkowskie NATO, Polska podpisała przystąpienie do programu 2 lutego 1994

11 grudnia 1995 r. - polska przystępuje do udziału w misji NATO w Bośni (IFOR), polski batalion wchodzi w skład Brygady Nordycko-Polskiej

27 maja 1997 r. - 16 państw NATO i prezydent Rosji Borys Jelcyn podpisują w Paryżu umowę o współpracy i stosunkach dwustronnych

10 lipca 1997 r. - Bill Clinton podczas wizyty w Warszawie oficjalnie zaprasza Polskę do przystąpienia do NATO

16 grudnia 1997 r. - Polska wraz z Czechami i Węgrami podpisuje w Brukseli protokół akcesyjny do Paktu Północnoatlantyckiego

12 marca 1999 r. - podpisanie aktu przystąpienia Polski do NATO przez ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka

...