seohost
pytanie zadane 3 listopada 2018 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 listopada 2018 przez użytkownika

ARKTYKA - to obszar polarny znajdujący się na półkuli północnej. W jej skład wchodzą:

- część Rosji,
- Kanady,
- Norwegii,
- Szwecji,
- Finlandii,
- Alaski,
- Grenlandia,
- Ocean Arktyczny. 

W przeciwieństwie do Antarktyki, na tym obszarze mieszkają ludzie. Rdzenną ludność tych terenów stanowią:

1. Inuici

2. Lapończycy, czyli mieszkańcy Laponii - krainy historyczn-geograficznej (krańce Norwegii, Finlandii, Rosji i Szwecji). Zajmowali się oni niegdyś wyłącznie myślistwem, rybołówstwem, hodowlą reniferów. 

3. Czukcze, czyli mieszkańcy Półwyspu Czukockiego (Rosja). Zima tu trwa nawet 10 miesięcy. Mieszkańcy zajmują się hodowlą reniferów, rybołówstwem, myślistwem i zbieractwem.

4. Nieńcy, mieszkańcy rejonów polarnych północno-wschodniej Europy i północno-zachodniej Azji. Lato w tych rejonach trwa około dwóch miesięcy. Zajmują się oni myślistwem i rybołówstwem. Polują na renifery, których mięso jedzą, a ze skór robią odzież. 

...