pytanie zadane 2 listopada 2018 w Sport przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 2 listopada 2018 przez użytkownika

Jest bardzo wiele takich osób, ale wymienię poniżej te osoby, które niewątpliwie najbardziej się przyczyniły do utworzenia ruchu olimpijskiego w naszym kraju. 

1. Czesław Foryś - 1905 - 1966. Zasiadał we władzach PKO (Polskiego Komitetu Olimpijskiego) ponad 20 lat, gdzie pracował jako skarbnik, wiceprezes. Przez 16 lat był prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jako młody człowiek był wiele razy mistrzem i rekordzistą Polski w biegach średnich. Reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. On jako pierwszy zorganizował pierwsze po wojnie kursy trenerskie lekkiej atletyki. 

2. Tadeusz Kuchar - 1891 - 1966. Był najbardziej ofiarnym działaczem i organizatorem ruchu sportowego oraz jednym z założycieli Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. Początkowo był on zawodnikiem, a później aktywnym działaczem sportowym. Kilka razy został rekordzistą w biegach długich i marszach na zawodach w Polsce, Austrii, na Węgrzech i w Czechosłowacji. W Polsce był też rekordzistą w pływaniu, tym samym stając się jedynym polskim sportowcem, który jednego dnia pobił dwa rekordy w dwóch różnych dyscyplinach sportowych: pływaniu i lekkiej atletyce. Był pierwszym prezesem Polskiego Związku Lekkoatletycznego (1919). 

3. Alfred Loth - 1882 - 1967. Pierwszy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Polsce Ludowej. Zorganizował pierwszą warszawską drużynę piłki nożnej i w latach 1921-25 pełnił rolę wiceprezesa klubu :Polonia". Pasjonował się wioślarstwem, dlatego też działał w Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od zawodnika, aż do honorowego prezesa. Przez 20 lat był również prezesem Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej. 

4. Jerzy Loth - 1880 - 1967. Prezes Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i działaczem sportowym, którym był przez 45 lat. Został uhonorowany również honorowym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

5. Mieczysław Orłowicz - 1881 - 1959. Doktor praw, które ukończył we Wiedniu i we Lwowie. Wybitny i najofiarniejszy działacz polskiego ruchu sportowego i turystycznego. Był prezesem Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie oraz wiceprezesem LTK "Pogoń". Był również członkiem zarządu Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, sekretarzem generalnym, wiceprezesem, pionierem polskiej turystyki. Osiągnął swój cel jakim było upowszechnienie ruchu sportowego i turystycznego. Autor licznych przewodników po Polsce i Europie. 

...