pytanie zadane 1 listopada 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 listopada 2018 przez użytkownika

Barwa popularnie określana jest jako kolor, odcień itp. To wszystko co dookoła widzimy i nasz mózg odczytuje to jako kolory, barwy. Je nawet nauka zajmująca się zjawiskiem barw, odczuwaniem wrażeń barwnych i ich znaczeń i nazywa się ona teorią kolorów. Łączy ona w sobie fizykę, psychologie i biologię. 

kostki lodowe z farb i wody

Różne nazwy barw w naszym języku wzięły się od nazw kwiatów np. róża - różowy czy zwierząt np. czerw - czerwony lub poprzez dodanie końcówki -ski do przymiotnika lub rzeczownika określającego inną rzecz np. niebo - niebieski. część kolorów jakie znany jest połączeniem barw podstawowych

Patrząc na znaczenie tego słowa w języku polskim, a dokładniej w słowniku frazeologicznym barwa jest:

- jasna bądź ciemna,

- ciepła, czyli żółta i jej pochodne oraz zimna, czyli zielona i niebieska oraz ich odcienie,

- dopełniająca, czyli barwy, które po zmieszaniu się ze sobą dają białą barwę,

- ochronna, czyli podobna do otoczenia, do tła,

- złożona, czyli pochodząca ze zmieszania barw widmowych,

- narodowa, czyli barwa sztandaru narodowego,

- polska, czyli biel i czerwień,

- może być też barwa jakości, nasycenia, gamy, wyrazu, wyrażenia czy dźwięku,

- barwy można reprezentować,

- ubierać się w czarną barwę, czyli przedstawiać się w sposób tragiczny, pesymistyczny,

- lub widzieć wszystko w różowych barwach, różowych okularach, czyli optymistycznie.

...