seohost
pytanie zadane 1 listopada 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 listopada 2018 przez użytkownika

Słowniki frazeologiczne języka polskiego powstały po to, by można było odszukać w nich wyrażenia, zwroty, ale również konstrukcje frazeologiczne i składniowe zdań. Jego celem jest pomoc w konstruowaniu myśli, w ich formułowaniu oraz ujmowaniu w odpowiednie zwroty językowe. W skrócie pisząc słownik frazeologiczny zawiera idiomy i frazy typowe dla danego języka, w tym przypadku dla języka polskiego. 

Dzięki niemu możemy znaleźć odpowiednie zwroty pod odpowiednimi hasłami, ale również możemy czytać poszczególne hasła w całości. W słowniku frazeologicznym są zebrane i ukazane wszystkie związki wyrazowe, które najczęściej występują w naszym języku ojczystym. 

słownik frazeologiczny

Słowniki te szczególnie są przydatne pisarzom, literatom, dziennikarzom, tłumaczom literatury pięknej czy popularnonaukowej, słownikarzom, nauczycielom, ale również wszystkim miłośnikom języka polskiego. 


Zwroty jakie znajdują się w słowniku frazeologicznym języka polskiego są nierozłącznie związane z frazeologią. Dotyczyć one mogą analizy połączeń językowych używanych w danym języku, połączeń wielowyrazowych, czyli popularnych związków frazeologicznych lub wyrażaniu swoich myśli w danym środowisku np. dziennikarskim, kucharskim itp. 

Przykładami związków frazeologicznych mogą być takie wyrażenia jak:

- robić dobrą minę do złej gry,
- nie taki diabeł straszny,
- druga strona medalu,
- grać na zwłokę,
- strach kogoś obleciał,
- sprowadzić na manowce,
- do wesela się zagoi,
- twardy orzech do zgryzienia,
- skok na głęboką wodę,
- lwia część,
- kość niezgody,
- kłamać jak z nut,
- wyłożyć kawę na ławę lub karty na stół,
- wpaść jak śliwka w kompot. 

...