pytanie zadane 27 października 2018 w Historia przez użytkownika
Z jakimi państwami graniczyła II Rzeczpospolita i jakie były długości granic?

1 odpowiedź

odpowiedź 27 października 2018 przez użytkownika

II Rzeczpospolita Polska (1818-1945) graniczyła z sześcioma Państwami. Dodatkowo na północy znajdowała się granica morska.

Granice II Rzeczpospolitej:

Sąsiednie Państwo Granica w km
Niemcy 1912
Związek Radziecki 1412
Czechosłowacja 984
Litwa i Łotwa 753
Rumunia 347
Granica morska 140

...