dhosting
pytanie zadane 4 października 2018 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 4 października 2018 przez użytkownika

Wibracje pralki zazwyczaj zdarzać się mogą w początkowym jej używaniu. Mam tu na myśli czas, kiedy nowo zakupioną pralkę ustawiamy w odpowiednim miejscu. Wówczas może się nam zdarzyć to, że zapomnimy usunąć zabezpieczenia transportowe i to one mogą być powodem wibracji pralki. 

Jeśli tak nie jest to wibracje mogą być spowodowane również przez źle ustawioną pralkę. Wówczas należy ją wypoziomować. 

Należy też zablokować nóżki pralki. Żeby to zrobić wystarczy dokręcić nakrętki znajdujące się na nóżkach. 

...