konto millenium
pytanie zadane 8 sierpnia 2015 w Różne przez użytkownika anonimowy
Skąd ona pochodzi, jak można ją wytwarzać?

1 odpowiedź

odpowiedź 8 sierpnia 2015 przez użytkownika

Jest kilka sposobów uzyskiwania energii elektrycznej. Co więcej dzięki nowościom technologicznym energia ta jest w pełni odnawialna. Energię taką wytwarza się dzięki:

* elektrowniom wodnym, które wykorzystują energię wody. Są to np. zapory, tamy, koła wodne

* elektrowniom wiatrowym, które wykorzystują energię kinetyczną wiatru. Są to np. wiatraki, farmy wiatrowe

* elektrowniom na biomasę, które wykorzystują energię w wyniku spalania odpadów organicznych lub specjalnie produkowanej biomasy

* elektrowniom na biogaz, które uzyskują energię z ciepła wytworzonego w procesie spalania biogazu rolniczego lub w procesie fermentacji odpadów organicznych

* ogniwom fotowoltaicznym, które wykorzystują energię z promieniowania słonecznego, a następnie przekształcają ją w energie elektryczną. Panele takie zbudowane są z krzemu, germanu lub selenu. 

Ładowarka solarna:

ładowarka solarna

latarka z panelem fotowoltaicznym:

latarka solarna

komentarz 2 marca 2016 przez użytkownika anonimowy

Zabrakło mi tu jeszcze energii wnętrza Ziemi, czyli energii geotermalnej. Polega ona na wykorzystaniu energii z wnętrza Ziemi, która to energia ogrzewa wodę, a ta przesuwa się bliżej powierzchni i często wydobywa się w formie gorących źródeł i gejzerów. Taką wodę wykorzystuje się bezpośrednio tłocząc ją do systemów ciepłowniczych lub w sposób pośredni odbierając ciepło w wymiennikach ciepłowni geotermalnej. W Polsce 80% powierzchni kraju mieści się na źródłach termalnych o temperaturze od 30 do 1300C. 

gejzer

Jeśli chodzi o energię wody, czyli elektrownie wodne to kumulują one pozyskaną energię w wodach poprzez przemianę energii wody w energię elektryczną. Można ją pozyskać z:

- wód płynących (energia śródlądowa),

- z energii fal i pływów (energia morska). 

tama

Przy elektrowniach wiatrowych potrzebne są odpowiednie warunki: wietrzność, prędkość wiatru od 5 do 25 m/s. Jeśli chodzi o przydomowe elektrownie wiatrowe to te wartości mogą być niższe. Turbiny działają już wtedy, gdy prędkość wiatru wynosi 2,5 m/s. 

wiatrak

Rozwinę też wpis o energii pozyskiwanej z biomasy, którą pozyskuje się z: niektórych odpadów komunalnych i przemysłowych, odpady przemysłu rolniczego (kiszonka, gnojówka), torf, słoma, drewno (odpady przemysłu drzewnego), rośliny z upraw energetycznych, rośliny oleiste i ziarno przemysłowe. Energia z biomasy jest najtańszym i najpowszechniejszym źródłem energii odnawialnej. 

biomasa

komentarz 3 kwietnia 2016 przez użytkownika anonimowy
Energię możemy jeszcze "brać" z: wnętrza oceanów, fal morskich pływów morskich, wnętrza skorupy ziemskiej, rzek, odpadów komunalnych, pozostałości leśnych.
komentarz 4 sierpnia 2016 przez użytkownika anonimowy

Tutaj film i kilka zdjęć dużej elektrowni wiatrowej (popularnej w Polsce):

zdjęcia:

cały wiatrak

wiatrak bliżej

duża elektrownia wiatrowa

wejście do wiatraka

...