pytanie zadane 2 września 2018 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 5 września 2018 przez użytkownika

Tak i fachowo zwie się ją maglev (magnetic levitation), magnetyczna lewitacja. Jest to zjawisko fizyczne polegające na unoszeniu się ciała stałego, bez kontaktu fizycznego z powierzchnia podłoża. Za te unoszenie odpowiada pole magnetyczne lub elektromagnetyczne.

Poniżej przykład takiej lewitacji magnetycznej:

Póki co tą nazwę (maglev) stosuje się jako nazwę kolei, która porusza się na magnetycznej poduszce za pomocą dwóch metod:

1. EDS, czyli poprzez unoszenie elektrodynamiczne, za pomocą elektromegnesów zrobionych z nadprzewodników.

2. EMS, czyli poprzez unoszenie elektromagnetyczne, za pomocą elektromagnesów konwencjonalnych. 

Magnesy, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, znajdują się z boku torów i utrzymują pociąg we właściwej pozycji. Pociąg porusza się za pomocą pola magnetycznego, a nie za pomocą silnika. Ponieważ taka kolej zużywa dużo energii i ma wysokie koszty utrzymania, póki co używa się jej wyłącznie komercyjnie na dwóch liniach. 

A tak wygląda pociąg stworzony w technologi Maglev (Shanghaj):

...