pytanie zadane 26 sierpnia 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 sierpnia 2018 przez użytkownika

Słowo idiota pochodzi z języka greckiego. Starożytni Grecy przywiązywali dużą uwagę do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pochwalali postawy ludzi, którzy działali dla dobra ogółu (społeczeństwa). 

Krytycznie natomiast podchodzili do ludzi, którzy chętnie korzystali z dobrodziejstw wspólnoty, ale nic nie dawali w zamian, żerując na dobru publicznym. Takich ludzi nazywali po prostu idiotes.

Z pojęciem idiota związanych jest wiele innych pojęć. Np. pod tym tytułem zostały nagrane filmy fabularne i dokumentalne, jak również napisana książka znanego rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego.

...