dhosting
pytanie zadane 21 sierpnia 2018 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 22 sierpnia 2018 przez użytkownika

Kwazary to supermasywne czarne dziury, które potrafią pochłonąć okoliczną materię. Ich powstanie, podobnie jak powstanie galaktyk, możemy dziś poznać dzięki nauce jaką jest astronomia. 

Pierwsze supergromady zarówno galaktyk jak i kwazarów wykonano za pomocą teleskopu Subaru. Wówczas naukowcy odkryli 200 pierwotnych supergromad, czyli dziesięć razy więcej niż do tej pory odkryto. Naukowcy uważali także, że kwazary powstają podczas potężnych zderzeń w galaktykach i powinno być ich więcej tam, gdzie jest więcej galaktyk. Tak jednak nie jest. Kwazary powstały niezależnie, natomiast ich promieniowanie wstrzymuje powstawanie galaktyk w sąsiedztwie. 

...