dhosting
pytanie zadane 5 sierpnia 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 5 sierpnia 2018 przez użytkownika
Okręg Główne gałęzie przemysłu Surowce naturalne
Okręg Północny karbochemia
hutnictwo
włókiennictwo
węgiel
sprowadzana bawełna i wełna
len
Okręg Wschodni karbochemia
hutnictwo
przemysł metalowy
przemysł chemiczny
przemysł włókienniczy
przemysł drzewno-papierniczy
węgiel
rudy żelaza
sól potasowa
sól kamienna
Okręg Północno-Zachodni przemysł rafineryjny
hutnictwo
ropa (import)
rudy żelaza
Okręg Paryski przemysł chemiczny
przemysł samochodowy
przemysł maszyn i urządzeń
przemysł odzieżowy
-
Okręg Lyoński przemysł chemiczny
przemysł metarulgiczny
przemysł włókienniczy
węgiel
sztuczne włókna
tradycyjna produkcja jedwabiu naturalnego
Okręg Marsylii przemysł chemiczny
przemysł petrochemiczny
ropa (import)

...