dhosting
pytanie zadane 5 sierpnia 2018 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 5 sierpnia 2018 przez użytkownika
Szerokość
geograficzna
skrajnych punktów
Wysokość Słońca w dniach:
21.III i 23.IX 23.VI 22.XII
Ziemia Północna
81º50' N
8º10' 31º40' noc polarna
Południe kraju
41º30'
48º30' 72º 25º

...