pytanie zadane 30 grudnia 2015 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 stycznia 2016 przez użytkownika

Władysław Bartoszewski był historykiem, dziennikarze, publicystą, pisarzem, politykiem oraz dyplomatą. Prócz tego był on również więźniem Auschwitz, żołnierzem AK, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnikiem powstania warszawskiego, ministrem spraw zagranicznych, senatorem, sekretarzem stanu. 

Urodził się 19 lutego 1922 roku w Warszawie. Tam też ukończył Gimnazjum i Liceum. Studiował polonistykę na tajnym wydziale Humanistycznym, ale w 1949 roku studia zostały przerwane a on sam został aresztowany i siedział w więzieniu przez 5 lat. W 1958 roku kończył studia w trybie eksternistycznym. W czasie II wojny światowej pracował jako noszowy oraz w administracji Przychodni Społecznej. Potem w 1940 w masowej obławie trafił do obozu Auschwitz, gdzie przesiedział rok, a następnie go zwolniono dzięki PCK.  W 1942 został żołnierzem AK. Angażował się również w pomoc Żydom, gdzie działał w organizacji Żegota. Od 1944 roku uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie należał do PSL, ale został poddany represjom przez organy bezpieczeństwa. 

Publikował teksty dla "Stolicy", "Gazety Ludowej", "Świata", "Tygodnika Powszechnego". Wiele podróżował, był członkiem "Solidarności", a po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go. Od 1990 roku przez 5 lat pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. W 2007 roku został przewodniczącym komitetu honorowego PO. W tym samym roku został także sekretarzem stanu. 

Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia 2015 roku w warszawskim szpitalu. przyczyną jego śmierci było zasłabnięcie. 

...