pytanie zadane 29 lipca 2018 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 lipca 2018 przez użytkownika

Pierwsza żona Kazimierza III Wielkiego znana jest jako Anna. Jednak jej prawdziwe imię to Aldona Giedyminówna

Była ona litewską księżniczką, córką księcia Litwy i królową Polski. Dopiero po przybyciu do Polski ochrzczoną ją i nadano jej imię Anna. Potem odbył się ślub z wówczas jeszcze księciem Kazimierzem, przyszłym królem Polski. 

Małżeństwo Kazimierza i Anny miało dwie córki: Elżbietę oraz Kunegundę 

...