pytanie zadane 29 lipca 2018 w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 29 lipca 2018 przez użytkownika

Obrót w firmie stanowią wszystkie wpływy lub należności ze sprzedaży usług bądź towarów, albo usług pomniejszonych o należy do zapłacenia podatek dochodowy. 

Będą to zatem:

- otrzymane dotacje,
- subwencje,
- inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę produktu lub usługi,
- zadatki,
- zaliczki,
- przedpłaty. 

...