1 odpowiedź

odpowiedź 29 lipca 2018 przez użytkownika

Terminy dochodu i przychodu są nierozerwalnie związane z ekonomią. Dobrze jest znać te dwa pojęcia i umieć je od siebie odróżniać, nawet gdy samodzielnie nie prowadzimy w firmie księgowości. 

Tak więc przychód to każdy finansowy wpływ otrzymywany na konto firmy. Bierze się on ze sprzedaży towarów lub usług, jakie oferujesz. Dokumentacja przychodu zawarta jest w paragonach, rachunkach i fakturach VAT. Poza wpłatami dokonanymi przez klientów, przychodem nazywa się również odsetki od środków zgromadzonych na firmowym rachunku, odliczony podatek lub zwrot podatku VAT, a także należność za wystawioną fakturę (są to pieniądze, których fizycznie jeszcze nie masz). 

Jeśli nie jesteś VAT-owcem, czyli nie płacisz VAT-u, to przychód stanowić będzie kwota brutto twoich rachunków i faktur. Sam podatek VAT nie stanowi przychodu. Jeśli go więc płacisz to, aby poznać kwotę przychodu miesięcznego, należy odjąć VAT od wystawionych faktur. 

Natomiast dochód to przychód, ale pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli o wszystkie nakłady finansowe jakie poniosłeś, by towar wytworzyć lub sprzedać. Poza tym dochód pomniejszony jest również o składki ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe i ubezpieczeniowe). 

O dochodzie można mówić wówczas, gdy przychód jest większy od kosztów związanych z jego osiągnięciem. Dochód dzieli się na:

- brutto - kwota przed opodatkowaniem
- netto - kwota pop opodatkowaniu.

...