pytanie zadane 27 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lipca 2018 przez użytkownika

Sternizm występuje w literaturze polskiej i jest to pewna tendencja literacka nawiązująca do podstawowych założeń formalnych pisarstwa Laurence'a Sterne'a. 

Charakteryzuje się ona swobodna kompozycją, gdzie dygresja dominuje nad fabułą. Na pierwszy plan wysuwa się natomiast subiektywizm, ironia i skłonność do podejmowania wątków autotematycznych.

W Polsce znanym pisarzem uprawiającym sternizm był Fryderyk Skarbek oraz Franciszek Karpiński, Maria Wirtemberska i Jędrzej Śniadecki. 

...