pytanie zadane w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Sternizm występuje w literaturze polskiej i jest to pewna tendencja literacka nawiązująca do podstawowych założeń formalnych pisarstwa Laurence'a Sterne'a. 

Charakteryzuje się ona swobodna kompozycją, gdzie dygresja dominuje nad fabułą. Na pierwszy plan wysuwa się natomiast subiektywizm, ironia i skłonność do podejmowania wątków autotematycznych.

W Polsce znanym pisarzem uprawiającym sternizm był Fryderyk Skarbek oraz Franciszek Karpiński, Maria Wirtemberska i Jędrzej Śniadecki. 

...