pytanie zadane 27 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lipca 2018 przez użytkownika

Idylla to tzw. sielanka. Określenie to prócz potocznego stosowania, występuje również w literaturze polskiej. Ma swoje zastępcze określenia jak bukolika czy skotopaska

W polskim idylla jest gatunkiem literackim pastoralnej i jest poświęcona życiu pasterskiemu. W tym rozumieniu idylla ma swoje początki już w Starożytnej Grecji. W nowożytnych czasach ukazywano obrazki rodzajowe życia na wsi lub lirycznego wyznania. 

Sielanka rozwinęła się za sprawą Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowica i innych pisarzy w czasach renesansu. Później w czasach stanisławowskich dominowała sielanka dworska oraz sentymentalna. Dzieje sielanki zakończyły się w literaturze europejskiej wtedy, gdy zaczął dominować romantyzm. 

...