seohost
pytanie zadane 26 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Rym, czyli powtarzanie takich samych albo zbliżonych układów głoskowych w dwóch zakończeniach wersów. Jest to zasada brzmienia wiersza. I tak w języku polskim możemy wyróżnić rym:

Asonansowy powtórzenie układu tych samych samogłosek ... rozróżniania poprawia:to meteor
...czy algebrze, czy kaznodziejom?
Banalny/
częstochowski
odwołuje się on do wyeksploatowanych zestawień słów wiosna
radosna
Bogaty zawiera więcej niż jedną spółgloskę szczypcie
skrypcie
Dokładny/
Pełny
całkowita współdźwięczność układów głoskowych nazwajem
przyjaciele
zwyczajem
niewiele
Głęboki rozszerza przestrzeń współdźwięczności kuchmistrzem
rachmistrzem
Gramatyczny polega na współdźwięczności, która jest konsekwencją jednakowych końcówek gramatycznych byłem
uczyłem
Konsonansowy współbrzmienie układu spółgłosek tych
zatruł
odetchnąć
teatru
Końcowy występuje w zakończeniach wersów -
Krzyżowy/
Przeplatany
wiąże co drugi wers jakiegoś utworu w układzie abab... tur
zabalsamowany
spór
rany
Męski towarzyszy mu akcent oksytoniczny broń
dłoń
Niedokładny/
Przybliżony
polega na współdźwięczności przybliżonej nocy
oczy
Niegramatyczny opiera się na identyczności końcówek gramatycznych spięci
zasłonę
chęci
objawione
Okalający występuje w wersie początkowym i końcowym, okala wersy w innym rymie abba sady
...
owady
Parzysty wiąże sąsiadujące wersy wg następstwa aa bb wieży
leży
umiemy
niemy
Rzadki/
Wyszukany
polega na współdźwięczności wyrazów używanych rzadko, niekiedy egzotycznych kamielie
Ofelie
Składany przekracza granice jednego wyrazu Gedeon
to nie on
Ubogi zawiera minimalną przestrzeń współdźwięczności wyrazów drży
ty
Wewnętrzny wiąże wyrazy wewnątrz wersu pachy zapachy
Żeński towarzyszy mu akcent paroksytoniczny popatrzyła
mogiła
...