pytanie zadane w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Peryfraza to poetycka figura mająca retoryczny rodowód. Polega ona na zastąpieniu danej nazwy jakiegoś przedmiotu, zjawiska czy osoby, jej omówieniem. 

Widać to np. w Wierszu na pochwałę Kossowskiej z okoliczności jej tańca na warszawskiej reducie Stanisława Trembeckiego. 

...