seohost
pytanie zadane 26 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Pamflet jest literackim lub publicystycznym utworem, który demaskuje lub ośmiesza jakąś instytucję lub osobę związaną najczęściej z polityką. Zawarte są w nich elementy satyryczne. Nurt ten pojawił się w wieku oświecenia. 

W dosłownym znaczeniu pamflet coś podobnego do krótkiej rozprawy na dany temat i wzięła się od Pamphilius'a - postaci z XII-wiecznego miłosnego poematu  łacińskiego. Na polski można to tłumaczyć też jako paszkwile, czyli treści oszczercze, szkalujące czyjeś imię. Oczywiście treści takie są pisane anonimowo. Terminów paszkwil i pamflet używać można zamiennie. 

Utwory takie powstawały zazwyczaj w okresach gwałtownych zmian politycznych np. w latach Sejmu Wielkiego czy insurekcji kościuszkowskiej. 

Wśród pamfletów można wyróżnić następujące jej rodzaje:

- literackie, występujące w satyrach, komediach, fraszkach oraz powieściach,
- publicystyczne, występujące w felietonach czy reportażach,
- imienne, w których podane są nazwiska lub nazwy kojarzone z daną osobą,
- aluzyjne, w których padają przezwiska z aluzją do np. wyglądu czy zachowania.

...