1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Zapewne każdy wie mniej więcej jakie jest pojęcie opowiadania, gdyż nie raz się z nim spotkał, ale ja wyjaśnię je bardziej szczegółowo. Tak więc opowiadanie to głównie narracja o dynamicznym charakterze, gdzie relacjonujemy, opowiadamy dane wydarzenie, zazwyczaj w kolejności chronologicznej. Opowiadaniem są też niewielkie utwory fabularne mające swobodną kompozycję. 

W literaturze polskiej mamy do czynienia z następującymi rodzajami opowiadań. 

A. Opowiadanie informacyjne - ma zwięzły charakter i przedstawia minione wydarzenia bądź rzeczowe wyjaśnienia na jakiś temat.

B. Opowiadanie unaoczniające - w nim przytacza się jakieś wydarzenia, zwłaszcza dramatyczne, które dzieją się w czasie teraźniejszym.

C. Opowiadanie właściwe - są to relacje wydarzenia przedstawione w formie czasu przeszłego. 

...