pytanie zadane 26 lipca 2018 w Książki przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Literatura obrachunkowa to utwory, które powstały w Polsce po 1956 roku. Utwory te są rozliczeniem z czasami stalinowskimi.

Do grupy utworów obrachunkowych należą teksty bezpośrednio dotyczące minionego okresu np. Matka Królów - Kazimierza Brandysa, ale również są to utwory odnoszące się do systemu totalitarnego, czyli związane ze stalinizmem np. Ciemności kryją ziemię - Jerzego Andrzejewskiego. 

...