dhosting
pytanie zadane 26 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Monolog, czyli dosłownie mówienie do siebie, to rodzaj długiej wypowiedzi. W języku polskim możemy wyróżnić trzy rodzaje monologu. 

Monolog liryczny Monolog na stronie/apart Monolog wewnętrzny
Związany z liryką, a najbardziej z liryką bezpośrednią. 
Przykład: poezja Cypriana Norwida
Wypowiedź postaci scenicznej w obecności innych postaci, której one nie słyszą. 
Przykład: komedie Arystofanesa
Bezpośrednio ukazująca przeżycia lub przemyślenia bohaterów.
Przykład: Szczęściarz - Wojciecha Żukrowskiego
...