seohost
pytanie zadane 26 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Monolog, czyli dosłownie mówienie do siebie, to rodzaj długiej wypowiedzi, w której bierze udział jedna osoba, nie ma w ty dialogu, czyli rozmowy dwóch osób. 

W języku polskim możemy wyróżnić trzy rodzaje monologu:

1. Monolog liryczny
Związany z liryką, a najbardziej z liryką bezpośrednią, gdzie spotykamy się z doznaniami, uczuciami danej osoby. Widzimy wszystko jej oczami. 

Przykład: poezja Cypriana Norwida lub Juliusza Słowackiego w utworze "Testament mój":
 

2. Monolog dramatyczny
Jest to wypowiedź postaci wymyślonej skierowana do równie wyobrażonych milczących słuchaczy. Jest to coś jak dialog, ale zostały z niego wyjęte słowa jednej z osób. 

Przykład: poezja John'a Donne'a, który był prekursorem tego typu monologu. Zawarł go m.in. w swojej elegii XIX-wiecznej pt. "Na idącą do łóżka". Prócz niego monolog taki możemy znaleźć w poezji Alfreda Tennyson'a, Thomas'a Stearns'a Eliot'a oraz Roberta Browning'a. Jeśli chodzi o polaków to przedstawicielem monologu dramatycznego był Antoni Słonimski, który napisał m.in. "Odszczepieńca"
 

3. Monolog wewnętrzny
Bezpośrednio ukazująca przeżycia lub przemyślenia bohatera. Poezja zapisana w formie zależnej lub niezależnej (cytowanie słów, ale nie wypowiadanie ich przez daną osobę). W tym rodzaju można wymienić. 


Przykład: Szczęściarz - Wojciecha Żukrowskiego

4. Monolog wypowiedziany
To rodzaj narracji przedstawionej w pierwszej osobie. Monolog ten był bardzo popularny w latach 50. i 60. XX wieku. Jest to monolog, gdzie narrator nie używa słów i kieruje je do innej osoby, a jego słowa można odczytać za pomocą reakcji jakie pokazuje. 

Przykład: Poezja Alberta Camusa "Upadek", Fiodora Dostojewskiego "Notatki z podziemia", Jarosław Iwaszkiewicz "Wzlot" (jako pierwszy utwór pisany polski)

5. Monolog filmowy
Jest on bardziej dramaturgiczny niż monolog dramatyczny w utworach literackich i wymaga widowni, która będzie na niego reagować. 

6. Monolog sceniczny lub monolog w dramacie
Narrator relacjonuje swoje odczucia i wrażenia, gdy nie ma nikogo na scenie lub ktoś jest na scenie, ale umownie jest przewidziane, że nic nie słyszy. 

...