seohost
pytanie zadane 26 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

W literaturze polskiej istnieje kilka odmian liryki, czyli rodzaju literackiego, znajdującego się obok epiki i dramatu. Lirykę stanowią utwory poświęcone przeżyciom wewnętrznym mające charakter emocjonalny dla danej osoby. W związku z tym wyróżnia się:

- lirykę apelu, czyli opartą na zwrocie do jakiegoś społeczeństwa z wezwaniem do danego czynu

- lirykę bezpośrednią, manifestującą przez jednostkę relację o swoich stanach wewnętrznych

- lirykę narracyjną, relacjonującą jakieś zdarzenie, ale ukrywając swój emocjonalny stosunek jednocześnie do tego zdarzenia

- lirykę maski, gdzie autor kryje się za maską wypowiedzi pierwszoosobowej jakiejś postaci

- lirykę opisową, gdzie opis jest punktem wyjścia do danej refleksji podmiotu lirycznego

- lirykę podmiotu zbiorowego, która za punkt wyjścia obejmuje "my" liryczne

- lirykę pośrednią, gdzie podmiot zostaje w ukryciu, jest przesłonięty bezosobową refleksją

- lirykę religijną, mającą charakter konfesyjno-religijny, czyli są to np pieśni, hymny, psalmy, psałterze itp. 

- lirykę retoryczną, gdzie podmiot wygłasza retoryczne wyznania i pouczenia np. złote myśli

- lirykę roli, tu podmiot fikcyjny różni się od autora

- lirykę romantyczną, gdzie jest to mowa uczuć z dominującą emocjonalnością, mieszaniem rodzajów literackich

- lirykę zwrotu do adresata, gdzie podmiot liryczny zwraca się do lirycznego "ty"

...