1 odpowiedź

odpowiedź 24 lipca 2018 przez użytkownika

Model programu pascalowego:

model programu pascalowego

Program pisany w języku Pascal ma określoną strukturę. Składa się z nagłówka programu i dwóch sekcji. Pierwsza sekcja deklaracji zawiera pięć rodzajów deklaracji i definicji, które służą do opisu obiektów używanych w sekcji instrukcji. Oczywiście czy wystąpią wszystkie czy tylko ich część, zależy złożoność programu. 

Natomiast w sekcji instrukcji umieszczamy precyzyjne polecenie, które program musi wykonać na obiektach opisanych w sekcji deklaracji, Ta sekcja zaczyna się słowem BEGIN i kończy kropką po słowie END.

...