pytanie zadane 24 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lipca 2018 przez użytkownika

Ironią nazywamy takie zabiegi stylistyczne, które polegają na podkreśleniu sprzeczności między dosłownym a ukrytym znaczeniem wyrazów. 

Ironię najczęściej w swojej twórczości wykorzystywali poeci romantyczni (np. Szczesna - Norwida), ale również współcześni chętnie ją wykorzystują w swoich dziełach.

W literaturze polskiej można wyróżnić właściwie dwie jej odmiany:

* Romantyczna, oczywiście charakterystyczna dla romantyków, gdzie często przeplatane były wątki tragiczne z komicznymi.

* Tragiczna pokazująca taki zwrot akcji, który kończy się tragedią, niezależnie od woli bohatera. Widoczne to było szczególnie w literaturze antycznej. 

...