seohost
pytanie zadane 24 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 lipca 2018 przez użytkownika

Hiperbola to inaczej przesadnia - jest to wyolbrzymienie czyjejś cechy lub jakiegoś zjawiska. Hiperbola odbiega daleko od prawdy i prawdopodobieństwa. Choć zazwyczaj z hiperbolą kojarzy nam się coś większego to może ona też występować w formie pomniejszonej. Powiększenie danej cechy wzmacnia odczucia odbiorcy, zaś pomniejszenie takie odczucia osłabia. Krótko mówiąc hiperbola to zamierzona przesada w opisie.

W literaturze polskiej sięgano po nią wówczas by wywołać silne wrażenie u odbiorcy. Niekiedy miała ona charakter komiczny, ale częściej używano ją dla podniesienia wagi deklaracji. Pojawiała się zazwyczaj w twórczości futurystów i ekspresjonistów. Hiperboli używano w literaturze, ale też w językoznawstwie, politologii, reklamie, semiologii, czyli ogólnej teorii znaków czy też w public relations. 

Przykłady hiperboli:

- Mieć cały dom na głowie. 

- Coś jest bielsze niż śnieg.

- Jaśniejsze niż słońce.

- Są was miliony. (stosowane często w debacie publicznej)

- Mega sklep. (zastosowanie przesadne)

Zastosowanie hiperboli w dużej ilość można zauważyć w jednym z utworów "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicz pt. "Stepy akermańskie". Poniżej fragment:

"Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu."
...