dhosting
pytanie zadane 24 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 lipca 2018 przez użytkownika

Hiperbola = przesadnia - jest to wyolbrzymienie czyjejś cechy lub jakiegoś zjawiska np. mieć cały dom na głowie. 

W literaturze polskiej sięgano po nią wówczas by wywołać silne wrażenie u odbiorcy. Niekiedy miała ona charakter komiczny, ale częściej używano ją dla podniesienia wagi deklaracji. Pojawiała się zazwyczaj w twórczości futurystów i ekspresjonistów. 

...