dhosting
w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Geografia literacka jest przestrzennym układem kultury literackiej. Dzięki jej badaniu możemy poznać mechanizm recepcji oraz interakcji twórca-odbiorca. 

W tego rodzaju geografii znaczenie ma lokalna i ponadlokalna sieć komunikacji, a także typ więzi kształtujących się na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. Jej typowym przejawem jest mitologizacja określonych rejonów np. kresów. 

...