seohost
pytanie zadane 24 lipca 2018 w Książki przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 lipca 2018 przez użytkownika

Dzieło literackie pełni wiele funkcji. Do najważniejszej z nich należy funkcja estetyczna. To właśnie ona decyduje o przynależności tekstu do wypowiedzi artystycznych, poprzez odwołanie się do kultury odbiorcy. Wówczas odbiorca poznaje dzieło literackie i porównuje je do innych znanych wcześniej dzieł. Prócz nie wyróżnia się jeszcze takie funkcje jak:

- poznawcza, gdzie odbiorca może porównać świat przedstawiony w utworze z rzeczywistością pozaliteracką, odnajdując punkty odniesienia,

- wychowawcza, gdzie dzieło o czymś poucza,

- ideologiczna, gdzie dzieło odnosi się do jakiegoś systemu ideowego,

- zastępcza, gdzie dzieło zastępuje bezpośrednie przeżycie czy doświadczenie,

- ekspresywną, gdzie dzieło oddziałuje emocjonalnie na odbiorcę,

- katarktyczną, gdzie dzieło "oczyszcza" moralnie. 

...