1 odpowiedź

odpowiedź 24 lipca 2018 przez użytkownika

W języku programowania Pascal występują identyfikatory, które są niejako symbolami tego języka.

Identyfikatory standardowe to:

Typów danych:
Boolean
Char
Integer
Real
Text

Stałych:
False
Maxint
True

Procedur:
Dispose
Get
New
Pack
Page
Put
Read
Readln
Reset
Rewrite
Unpack
Write
Writeln

Funkcji:
Abs
Arctan
Chr
Cos
Eof
Eoln
Exp
Ln
Odd
Ord
Pred
Round
Sin
Sqr
Sqrt
Succ
Trunc

Plików:
Input
Output

Powyższe identyfikatory są na stałe wbudowane w język Pascal i posiadają określone funkcje.

...