pytanie zadane 24 lipca 2018 w Książki przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 24 lipca 2018 przez użytkownika

Dramat jest rodzajem literackim, który obejmuje dzieła do realizacji teatralnej. Ma on fabularny charakter, a jego główną stronę stanowi dialog, bez udziału narratora. W literaturze polskiej możemy wyróżnić następujące rodzaje dramatu:

Rodzaj dramatu Charakterystyka Występowanie
Fantastyczny wątki fantastyczne współgrają z wątkami realistycznymi Romantyzm
Modernizm
Groteskowy ciąg absurdalnych sytuacji przedstawiający groteskowy obraz społeczeństwa Teatr absurdu
Humanistyczny nawiązujący do antyczności, głównie do Seneki, Terencjusza i Plauta Renesans
Liturgiczny związany z liturgią kościelną, gdzie przedstawiane są epizody z życia Chrystusa -
Ludowy na ogół anonimowy, ma charakter obrzędowy lub stylizowany, lokalny -
Mieszczański tematyka mieszczańska, obyczajowość, konflikty Pozytywizm
Modernistyczny symbolika, nastrojowość dekadencka, skłonność do deformacji -
Niesceniczny
/Książkowy
pisany bez intencji prezentacji scenicznej, obfity w tekst poboczny, dramat quasi-niesceniczny -
Poetycki typ dramatu realistycznego -
Radiowy
/Słuchowisko oryginalne
/Teatr wyobraźni
podporządkowany specyfice przekazu dźwiękowego, imaginacyjny charakter akcji sugerowanej fonicznie -
Romantyczny nawiązywany do dokonań Szekspira Romantyzm
Satyrowy pogodny wątek mitologiczny z chórami satyrów Starożytna Grecja
Właściwy
/Obyczajowo-psychologiczny
łączy cechy tragedii i komedii, skupia uwagę widza na konfliktach bohaterów -
...