pytanie zadane 24 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 lipca 2018 przez użytkownika

Deus ex machina to określenie pochodzące z języka łacińskiego i oznacza ono dosłownie "bóg z maszyny".  

Ogólnie natomiast jest to urządzenie, które stosuje się w teatrze greckim do ukazywania boga (aktora przebranego za boga i zwisającego na linach), który wpływał na przebieg akcji. Taki zsyłany bóg gwałtownie zmienia i rozwiązuje akcję na scenie, po to by dana sztuka nie trwała zbyt długo.
Mianem tym też określa się niespodziewanego wybawcę, przez którego utwór kończy się szczęśliwie, czyli tzw. happy endem

Pojęcie to do teatru antycznego wprowadził Eurypides, najsłynniejszy dramaturg w Grecji.  

Poniżej kilka scen z filmów, gdzie zastosowano deus ex machina:

_________________________________________________________________________

Podobne rozwiązanie zastosował w sztuce "Bóg" Woody Allen. Poniżej fragment:

...