dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Nazwa ta, czyli czwarty system wersyfikacyjny, to określenie odnoszące się do modelu wiersza, który jest oparty na podstawie klauzul emocyjnych. System ten stworzył Cyprian Kamil Norwid.

Podział wiersza na wersy w czwartym systemie wersyfikacyjnym to pochodna podziału emocjonalnego. Jest on charakterystyczny dla Juliana Przybosia. Odrębną jego odmianę zaś stworzył Tadeusz Różewicz.

...