pytanie zadane 13 lipca 2018 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 13 lipca 2018 przez użytkownika

W polskiej literaturze można wymienić następujące rodzaje bohaterów literackich. Oto one:

1. Bohater bajroniczny

2. Bohater liryczny - liryczne "on", bohater, którego utwór liryczny przedstawia, różniący się od lirycznego "ja" np. Bajdała z "Dusiołka" Leśmiana. Może on również być bohaterem zbiorowym np. w wierszu "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie" Norwida.

3. Bohater literacki lub bohater utworu - jest to główna postać literacka, czyli fikcyjna osoba znajdująca się w centrum akcji danego utworu. Mogą to być postacie uboczne i postacie epizodyczne (pojawiające się tylko jednokrotnie). 

4. Bohater negatywny - bohater utworu uosabiający się z wartościami odrzucanymi przez autora. To przeciwieństwo bohatera pozytywnego. Tego typu bohater znajduje się w powieściach tendencyjnych, społecznych, baśniach, dramatach politycznych, społecznych.

5. Bohater pozytywny - uosabia się z bliską autorowi ideą, walczący o cele uznawane za słuszne. To przeciwieństwo bohatera negatywnego. Tego typu bohater znajduje się w powieściach tendencyjnych, społecznych, baśniach, dramatach. 

6. Bohater romantyczny - to bohater, gdzie podstawę jego tożsamości stanowi biografia, czyli może to być nieszczęśliwa miłość, metamorfoza w bojownika czy wewnętrzna walka przed wyborem drogi postępowania. Taki bohater jest często nadwrażliwy lub jest samotnym bojownikiem odrzuconym przez otoczenie.

7. Bohater zbiorowy - jest to ogół bohaterów jednostkowych, których losy składają się na obraz dziejów jakiejś grupy społecznej pokazanej w danym utworze. Pojawia się on w prozie naturalistycznej, powieściach tendencyjnych i społecznych. 

...