pytanie zadane 13 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 lipca 2018 przez użytkownika

Awangarda Druga to poeci z grupy Żagary, której wtórował głównie Józef Czechowicz. Prócz niego przedstawicielami tego "ruchu" byli Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkiewicz i Stanisław Piętak. 

W Awangardzie Drugiej poezja opiera się głównie na tendencjach, gdzie dominowały motywy katastroficzne i apokaliptyczne. Charakteryzowała się ona:

- odejściem od urbanizmu
- fascynacja techniką
- zwrotem ku naturze
- obcość w świecie
- akcentowała fragmentaryczność.

...