pytanie zadane 13 lipca 2018 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 13 lipca 2018 przez użytkownika

Awangarda Druga, inaczej Awangarda Lubelska to grupa poetów skupiona i działająca głównie w Lublinie, gdzie była główna siedziba oraz w Wilnie. 

Grupę tę założył i jej wtórował Józef Czechowicz - poeta, którego znanymi dziełami są takie utwory jak m.in. 'Dzień jak co dzień', 'W błyskawicy' czy 'Nic więcej'. Prócz niego przedstawicielami tego "ruchu" byli:

- Czesław Miłosz - poeta, prozaik, historyk literatury, tłumacz i dyplomata oraz noblista. Jego najbardziej znanymi dziełami są m.in.:
-'Ocalenie', '
- Światło dzienne', 
- 'Miasto bez imienia',
- 'To',

- 'Orfeusz i Eurydyka'

- Aleksander Rymkiewicz - poeta słynący z takich dzieła jak:
- 'Promień dla artysty',
- 'Polskie drzewa'
.

- Stanisław Piętak - poeta i prozaik, który napisał:
'Alfabet oczu', 
- 'Dom rodzinny',
- 'Łuna'
.

- Teodor Bujnicki - poeta, satyryk i krytyk, który napisał m.in.:
- 'Majówkę w  Afryce',
- 'W połowie drogi'

W Awangardzie Drugiej poezja opiera się głównie na tendencjach, gdzie dominowały motywy katastroficzne i apokaliptyczne. Była zupełnym przeciwieństwem Awangardy Krakowskiej. Charakteryzowała się ona:

- odejściem od urbanizmu,
- fascynacja techniką,
- zwrotem ku naturze,
- obcość w świecie,
- akcentowała fragmentaryczność.

...