seohost
pytanie zadane 13 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 lipca 2018 przez użytkownika

Literatura autotematyczna to literatura obejmująca proces tworzenia dzieła jako główny temat. Jest to typ literatury komunikującej o samej sobie. 

Sam autotematyzm jest cechą charakterystyczną pisarstwa współczesnego, choć mówiono o nim już w starożytności np. u Horacego. Pojęcie autotematyzmu natomiast stworzył Artur Sandauer - polski krytyk literacki. Według niego autotematyzm to m.in. łączenie fikcji z rzeczywistością. Jego największymi dziełami, w których przedstawia autotematyzm są:
- Konstruktywny nihilizm,
- O ewolucji sztuki narracyjnej w XX wieku,
- Samobójstwo Mitrydatesa.

Warto dodać, że termin ten jest stosowany wyłącznie w Polsce i nie ma odniesienia w innych krajach. Natomiast określenie tego zjawiska np. we Francji to "le roman réfléchi oraz mise en abyme", zaś w Anglii to "self-reference" oraz "practice of witing, metafiction i surfiction". 

Do typowej powieści autotematycznej należy książka "Jeśli zimową nocą podróżny" Italo'a Calvina. Składa się ona z epizodów gatunków powieści sensacyjnej, a narracja to głównie uwagi autorskie. 

...