dhosting
pytanie zadane 12 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 lipca 2018 przez użytkownika

Antedatowanie to podawanie wcześniejszej daty publikacji książki niż jej rzeczywiste ukazanie się na rynku. 

Zazwyczaj dotyczy ono publikacji, które ukazują się na przełomie lat, ale też bywa celowym zabiegiem zmylającym czytelnika. 

Antedatowaniu były poddawane m.in. dzieła Franciszka Salezego Jezierskiego (1740-1791) "Katechizm o tajemnicach rządu polskiego". Zostały one opublikowane w roku 1790, zaś opatrzono je datą 1735 r. 

...