dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Samo słowo amplifikacja pochodzi z łaciny i oznacza powiększenie. W literaturze polskiej jest to figura retoryczna, która polega na nagromadzeniu wielu określeń dla jakiegoś opisu zjawiska, czynności czy przedmiotu. 

Wówczas stosuje się powtórzenia lub wyrazy bliskoznaczne, hiperbolę lub peryfrazę

Cecha ta jest charakterystyczna dla twórczości Stefana Żeromskiego oraz wielu pisarzy Młodej Polski. 

...