dhosting
pytanie zadane 12 lipca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 lipca 2018 przez użytkownika

Aluzja literacka to dosłownie tłumacząc z języka łacińskiego igranie. Jest to celowe nawiązanie w utworze do innego , znanego dzieła, jego elementu, postaci, epizodu itp. Podkreśla ona związek z tradycją nie zależnie od tego czy tę tradycję akceptuje

Stosują je twórcy uwrażliwieni na sam proces tworzenia i adresowane są głównie do wykształconego odbiorcy.

Aluzja mitologiczna nawiązuje do jakiegoś motywu czy postaci (greckiej lub rzymskiej) z kręgu mitologii. Wykorzystywano tego typu aluzje w okresie renesansu, gdzie nawiązywano do antyku. 

...