pytanie zadane w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Albertusy to komedie sowizdrzalskie, czyli takie, które ukazywały w krzywym zwierciadle problemy danej epoki, ale głównie ukazywały nieudane wyprawy wojenne Albertusa. 

Powstawały one na przełomie XVI i XVII wieku. Rozpoczęły się od komedii Wyprawa plebańska i Albertus z wojny, gdzie głównym bohaterem był właśnie Albertus. 

...