pytanie zadane 11 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 lipca 2018 przez użytkownika

Akcją w literaturze nazywamy jakieś działanie. Jest to zazwyczaj ciąg jakiś zdarzeń w utworze, będący wynikiem celowego działania postaci literackiej. Są to wydarzenia, w których bierzemy udział czytając dany utwór literacki. 

Układ akcji składa się z:

- ekspozycji, czyli wystawienia - gdzie przedstawione jest czytelnikowi tło wydarzeń, główne postaci, problemy, konflikty utworu itp.,

- zawiązania akcji,

- rozwinięcia akcji,

- punktu kulminacyjnego, czyli klimaksu - gdzie w najbardziej wyrazisty sposób jest przedstawione jakieś wydarzenie, zawsze poprzedza rozwiązanie akcji,

- rozwiązania akcji - jest to końcowy etap fabuły, w którym zawiera się finał lub rozstrzygnięcie jakiegoś problemu, który pojawił się wcześniej,

- poakcja - są to zdarzenia, które najczęściej relacjonuje narrator i są one ukazane poza ramą czasową wcześniejszej akcji, wcześniejszych zdarzeń; zawsze występuje na końcu utworu. 


Można wymienić dwa rodzaje akcji. Jest to:

1. Akcja zdarzeniowa, gdzie zdarzenia mają wyrazisty związek celowościowy, dominuje on w powieściach przygodowych.

2. Akcja psychologiczna, gdzie obejmuje ona relacje o przemianach uczuciowych, duchowych danej postaci, dominuje w powieściach psychologicznych. 

...