pytanie zadane 11 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 lipca 2018 przez użytkownika

Akcją w literaturze nazywamy jakieś działanie. Jest to zazwyczaj ciąg jakiś zdarzeń w utworze, będący wynikiem celowego działania postaci literackiej. Układ akcji składa się z:

- zawiązania,
- rozwinięcia,
- rozwiązania akcji.

Można wymienić dwa rodzaje akcji. Jest to:

1. Akcja zdarzeniowa, gdzie zdarzenia mają wyrazisty związek celowościowy, dominuje on w powieściach przygodowych.

2. Akcja psychologiczna, gdzie obejmuje ona relacje o przemianach uczuciowych, duchowych danej postaci, dominuje w powieściach psychologicznych. 

...