seohost
pytanie zadane 30 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 30 grudnia 2015 przez użytkownika

W Polsce wybory prezydenckie to wybory, w których wybiera się Prezydenta RP. Wybory prezydenckie odbywają się co 5 lat. Osoba, która została wybrana na Prezydenta, może sprawować urząd Prezydenta jedynie przez dwie kadencje, czyli przez 10 lat. 

Wybory prezydenckie dzielą się na czynne i bierne. 

Bierne wybory to wybory, w których każda pełnoletnia osoba, mająca obywatelstwo polskie (również mieszkańcy innych krajów) może głosować

Czynne wybory to takie wybory, w których dana osoba kandyduje na stanowisko Prezydenta. Może nią być każda osoba, która ukończyła 35 lat, jest obywatelem RP, nie jest pozbawiona praw wyborczych do Sejmu i zbierze co najmniej 100 000 podpisów pod swoją kandydaturą. 

Prezydentem zostanie ta osoba, która otrzyma ponad połowę wszystkich oddanych głosów w wyborach. Jeśli liczba ta nie jest wystarczająca, organizuje się wtedy, dwa tygodnie później, drugą turę wyborów. Bierze w niej udział dwóch kandydatów z największą liczbą głosów, jakie zdobyli w I turze. W II turze zwycięzca musi otrzymać więcej głosów niż drugi konkurent. 

Obecnym Prezydentem RP jest Andrzej Duda

...