pytanie zadane 14 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 14 czerwca 2018 przez użytkownika

Szereg w języku polskim ma podobne znaczenie do powszechnego. Jest to rząd, ustawienie, a dokładniej mówiąc zespół składników zdania pojedynczego. 

Składniki te nie są sobie podporządkowane, nie określają się nawzajem, łączą się spójnikami współrzędnymi - albo, ale, ani, i, lecz, lub, oraz itp. lub bezspójnikowo np. szereg:
- podmiotów - nauczyciele, rodzice, uczniowie
- okoliczników - idą dniem i nocą
- przydawek - szczupły oraz wysoki

Szeregiem nazwać nie można  dwóch orzeczeń połączonych współrzędnie, ponieważ tworzą wypowiedzenie połączone współrzędnie np. czytam i piszę

Szeregi podzielić można na:

a) Alternacyjne - spółgłoski i samogłoski wymieniające się w regularny sposób w tym samym miejscu co morfem np. miara-mierzyć,

b) Dwuskładnikowe - dwa jednorodne składniki zdania pojedynczego połączone spójnikami np. chłopcy i dziewczęta,

c) Łączne - jednorodne składniki zdania pojedynczego połączone spójnikami łącznymi np. brat oraz siostra,

d) Przeciwstawne - jednorodne składniki zdania pojedynczego połączone spójnikami przeciwstawnymi ale, lecz np. zdolny ale leniwy,

e) Rozłączne - zdania jednorodne pojedyncze połączone spójnikami rozłącznymi lub, albo, bądź np. dobrze lub źle,

f) Składniowe - części zdania zostające wobec siebie w stosunku współrzędnym, pełnia taką samą funkcję w zdaniu np. Spotkamy się dziś o dwunastej - są to okoliczniki jednorodne,

g) Wieloskładnikowy - co najmniej trzy jednorodne składniki zdania pojedynczego, połączone spójnikami lub bezspójnikowo np. ojciec, matka oraz brat,

h) Wynikowy - jednorodne składniki zdania pojedynczego połączone spójnikami wynikowymi więc, zatem, przeto np. młody, więc zdrowy.

...