dhosting

1 odpowiedź

przez użytkownika

Substytucja gramatyczna to inaczej podstawienie lub zastąpienie. Zastąpienie te dzieli się na:

- Metodę ustalania tożsamości funkcjonalnej jednostki językowej lub różnicy w pełnionych przez nie funkcjach. Polega to na sprowadzeniu elementów niewystarczająco rozróżnionych do bardziej zróżnicowanych form. 
Przykład: Uczeń przyniósł książkę - wymiana słowa książkę na kwiaty nie powoduje zmian składniowych (oba te człony pełnią tę sama składniową funkcję). 

- Zastąpienie jednej jednostki językowej przez inną o tej samej funkcji. 

...