dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Remat to inne pojęcie orzeczenia psychologicznego. 

Jest to, inaczej mówiąc, człon, który rozwija wypowiedź, wnosi dodatkową informację. Często remat pokrywa się z orzeczeniem np. Pociąg zatrzymał się rematem jest zatrzymał się

Rematy mogą też być uwarunkowane kontekstem lub konsytuacją np. Opowiadanie o wschodzie słońca napisał Adam (rematem jest słowo Adam). Adam napisał opowiadanie o wschodzie słońca (rematem jest słowo napisał opowiadanie o wschodzie słońca). 

...