pytanie zadane 13 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 13 czerwca 2018 przez użytkownika

Przydawka jest częścią zdania, która określa rzeczownik i oznacza jego cechę lub właściwość. 
Przydawka odpowiada na pytania:
- jaki?
- który?
- czyj?
- czego?
- z czego?

W języku polskim wyróżnia się następujące rodzaje przydawek:

Dopełniaczowa - wyrażona za pomocą rzeczownika lub zaimka rzeczowego w dopełniaczu
Przykład: Grupa harcerzy wracała inną drogą

Dopełnieniowa - ma znaczenie dopełnienia i występuje w zdaniu wówczas, gdy wyraz przez nią określany jest rzeczownikiem odczasownikowym
Przykład: czytanie książek (czego?)

Okolicznościowa - odnosi się do podmiotu jako cecha realizująca się w czasie trwania czynności oznaczonej przez orzeczenie
Przykład: Jan wrócił do domu zmęczony.

Przyimkowa - wyrażona jest rzeczownikiem z przyimkiem w jakimkolwiek przypadku zależnym
Przykład: burza z wyładowaniami (z czym?)

Przymiotna - wyrażona za pomocą przymiotnika, zaimka przymiotnego, liczebnika i imiesłowu przymiotnikowego
Przykład: Kupiłem duży namiot/ Kończ swoje opowiadanie

Rzeczowna - wyrażona za pomocą rzeczownika w tym samym przypadku, rodzaju i liczbie, co wyraz przez nią określany
Przykład: samolot odrzutowiec/za wagonami cysternami

W związku rządu - ma taką formę przypadkową, jakiej wymaga wyraz przez nią określany, niezależnie od zmian, jakim sam ulega
Przykład: drużyna harcerzy/rozmowa o książkach

W związku zgody - nie zgadza się z wyrazem określanym pod względem przypadka, liczby, rodzaju
Przykład: dobry uczeń/pilna uczennica

...